Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

           ตามที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 หน้า 12 หัวข้อ “สืบ6จับยาแก้ไอผสมโคเดอีน” โดยเนื้อหาข่าวกล่าวถึงการจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาน้ำแก้ไอที่มีส่วนผสมโคเดอีนบรรจุไว้ในขวดขนาด 2 ลิตร 4 ขวด ขนาดครึ่งลิตร 2 ขวด และขวดพลาสติกเล็ก 8 ขวด เนื้อหาตามที่ปรากฎเป็นข่าวนั้น

          กองควบคุมวัตถุเสพติด ขอชี้แจงข้อเท็จจริงของยาที่เป็นข่าว ดังนี้
          ยาแก้ไอยี่ห้อ corex ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยา วัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษ ในประเทศไทย จากการสืบค้นทาง internet พบว่า corex cough syrup (ที่จับกุมได้) มีจำหน่ายในประเทศอินเดีย โดย บ.ไฟเซอร์ ปริมาณยาสำคัญใน 5 มล. ประกอบด้วย
          - chlorpheniramine maletae ip 4 มก.
          - codeine phosphate ip 10 มก.
          ข้อบ่งใช  บรรเทาอาการไอรุนแรง
          รูปแบบเภสัชภัณฑ์   เป็นยาน้ำเชื่อมใส สีน้ำตาลแก่ บรรจุขวดขนาด 100 มล.
          การควบคุมตามกฎหมาย  จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตาม พรบ.ยา เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยาแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม มีได้เฉพาะสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านั้น  

มีนาคม 2548


 

Comments are closed.