Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

      

ภาพของ methamphetamine รูปแบบที่ชื่อ ice

‘ice’ คือรูปแบบหนึ่งของ methamphetamine หรือ ยาบ้า เนื่องจากมีรูปพรรณเป็นก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง จึงมีชื่อเรียกว่าขานในหมู่ผู้เสพว่า ‘ice’ เนื่องจาก ice เป็นยาบ้าที่บริสุทธิ์เกือบ 100 % จึงมีฤทธิ์แรงกว่ายาบ้าที่เป็นเม็ด

วิธีการเสพ ส่วนมากจะนำผลึกลนไฟให้ระเหิด แล้วสูดไอของผลึกที่ได้เข้าปอด การออกฤทธิ์ก็จะผิดกับการเสพยาบ้าที่ใช้ลนไฟ เพราะการสูดควันของยาบ้าจะให้สารหลายอย่างซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมากกว่า ขณะที่การสูดไอของ ice (ไอซ์) จะได้เฉพาะ methamphetamine หรือ amphetamine เท่านั้น

กลไกการออกฤทธิ์ ของ ice (ไอซ์) หรือเมทแอมเฟตามีน จะทำให้รู้สึกตื่นตัว บดบังความรู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกเคลิ้มฝัน อยู่นิ่งไม่ได้ นอนไม่หลับ ก้าวร้าวและรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเกินไป ซึ่งถ้าเสพในขนาดยาที่สูงยังเพิ่มความต้องการทางเพศ ซึ่งอาจนำไปสู่การสำส่อนทางเพศซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อเอดส์ได้

การสังเคราะห์ methamphetamine รูปพรรณนี้ พบในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่จับกุมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการจับกุมจากชาวต่างประเทศที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย นักค้ายาสามารผลิตเองโดยใช้วิธีตั้งห้องทดลองทางเคมีขึ้นมาเองเพื่อผลิตแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน โดยใช้สารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สามารถหาได้ในประเทศ การลักลอบสังเคราะห์แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนนั้นอาศัยขบวนการทางเคมีอย่างง่ายๆไม่มีความสลับซับซ้อนเลย และสามารถทำตามวิธีสังเคราะห์ที่เขียนไว้เป็นสูตรสำเร็จ ซึ่งถ่ายทอดต่อมาในวงการ จึงไม่จำเป็นต้องใช้นักเคมีหรือบุคคลที่เรียนมาทางเคมี ดังนั้นสารเคมีที่ผลิตได้จึงไม่น่าเชื่อถือในด้านความบริสุทธิและอาจมีสารที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่มากมาย สารตั้งต้นของการผลิตมักจะเป็นอีฟีดรีน, ซูโดอีฟรีดีน ฯลฯ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้อีฟีดรีน, ซูโดอีฟรีดีน ฯลฯ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ยาบ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งตามกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นำเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง ดังนั้นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์จึงหายากขึ้นมาก รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลทที่ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างเอาจริงเอาจัง การผลิตในประเทศจึงน้อยลงมาก

การควบคุมตามกฎหมาย methamphetamine จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

references:
1.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ “ยาบ้า : มหันตภัยข้ามสหัสวรรษ” สำนักพิมพ์ home sweet home ลพบุรี 2543: 1-115
2.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ “เภสัชวิทยาเล่ม 1” ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 2540: 113-120


Comments are closed.