Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

PCP ( Phenyl cyclohexyl piperidine) หรือ Phencyclidine

ชื่ออื่นๆ  angel dust , embalming fluid, killer weed, rocket fuel, supergrass, ozone, wack, killer joint
ลักษณะของสาร ผลึกผงสีขาว ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์ มีรสขม
การออกฤทธิ์ เป็นสารที่สามารถจัดอยู่ได้ในหลายประเภท เพราะมันสามารถทำให้เกิดประสาทหลอน (hallucinogen) แต่ในบางงานวิจัยรายงานว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท (stimulant) หรือกดประสาท(depressant) ก็มี
การนำมาใช้ประโยชน์  เคยนำมาใช้เป็นยาสลบโดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำ แต่ได้เลิกใช้ยานี้กับมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากพบบ่อยว่าผู้ป่วยมีอาการไม่สงบ หลงผิด ขาดสติสัมปชัญญะ ขณะที่ฟื้นจากยาสลบ
การนำมาใช้ในทางที่ผิด ได้มีการผลิต PCP อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา และขายในชื่อต่างๆ ที่กล่าวแล้วและใช้ชื่อ crystal supergrass เมื่อหมายถึง PCP  ร่วมกับกัญชา สาร PCP มีกลิ่นเฉพาะตัว ผงสามารถผสมเข้ากับสีได้ง่าย ในตลาดมืดจึงมีการผลิตยาออกมาเป็นรูปแบบและสีต่างๆ ทั้งเป็นเม็ด แคปซูล และผง โดยปกติจะใช้โดยวิธี สูดทางจมูก สูบ หรือกิน
อันตรายต่อสุขภาพ PCP  นั้นสามารถเสพติดได้ และการใช้มักจะนำไปสู่การติดยาทางจิตใจ มีอาการอยากยา และมีพฤติกรรมที่ต้องหายามาเสพให้ได้ เมื่อแรกที่มีการนำยามาขายโดยผิดกฎหมายนั้น เป็นที่ทราบกันแพร่หลายว่ายามีผลร้ายและไม่คุ้มกับการเสี่ยงที่จะใช้ยา ผู้ใช้ PCP หลายคน ได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากได้รับยาเกินขนาด เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลมักจะอาละวาด หรือพยายามฆ่าตัวตาย
ผลเมื่อได้รับยาขนาดต่ำหรือปานกลาง อัตราการหายใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจรจะเพิ่มขึ้น หายใจตื้น มีอาการเหมือนเมาเหล้า
ผลเมื่อได้รับยาขนาดสูง อัตราการหายใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจรจะลดลงมาก อาจมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ตามัว ทรงตัวไม่ได้ เวียนศีรษะ และอาจทำให้ชัก หมดสติ และตายได้ ผลทางจิตอาจจะเกิดประสาทหลอน และอาจมีผลเหมือนกับอาการจิตเภท คือ เห็นภาพหลอน หวาดระแวง และมีการคิดที่ผิดปกติ การพูดสับสน เป็นต้น
ผลจากการใช้เป็นเวลานาน จะมีอาการความจำเสื่อม มีความผิดปกติในการพูดและการคิด ซึมเศร้า น้ำหนักลด และอาการเหล่านี้จะคงอยู่เป็นปีหลังจากหยุดยาแล้ว
ข้อควรระวัง PCP มีผลในการกดประสาท อาจเกิดปฏิกริยาเมื่อใช้ร่วมกับยากดประสาทส่วนกลางตัวอื่นๆ เช่น แอลกฮอล์ หรือยานอนหลับกลุ่ม เบนโซไดอะซีปีน สามารถทำให้หมดสติ หรือเกิดอาการเหมือนได้รับยาเกินขนาด
การควบคุมตามกฎหมาย PCP ( Phenyl cyclohexyl piperidine) หรือ Phencyclidine จัดเป็น วัตถุออกฤทธิ์ที่ต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 2
บทกำหนดโทษ
– ผู้ใดผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท – 400,000 บาท
– ผู้ใดเสพ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท – 100,000 บาท

กองควบคุมวัตถุเสพติด�
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2555

Comments are closed.