Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

rohypnol

ชื่อทางการค้า – rohypnol
ชื่อทางเคมี
- flunitrazepam
ชื่อเรียกอื่นๆ
เช่น rohypnol, rhophy, robutol เป็นต้น
สูตรทางเคมี
- c16h12o3
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

มีฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล สงบประสาท ทำให้นอนหลับ สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ คลายกล้ามเนื้อ ต้านการชัก และกดระบบการหายใจ
ประโยชน์ทางการแพทย์
flunitrazepam เป็นยานอนหลับ มีฤทธิ์ทำให้นอนหลับและสูญเสียความทรงจำชั่วขณะ จึงนิยมใช้เป็นยานอนหลับ ยานำสลบ และสงบประสาทก่อนทำการผ่าตัด
การออกฤทธิ์

flunitrazepam ออกฤทธิ์เร็วหลังรับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทำให้นอนหลับ ภายในเวลา 20-30 นาทีหลังการรับประทานยา และฤทธิ์จะอยู่นานประมาณ 8-12 ชั่วโมง
ลักษณะทางกายภาพ

เนื่องจากมีการนำยานี้ไปใช้ในทางที่ผิดอยู่บ่อยๆเช่นใช้นำไปมอมผู้หญิงเพื่อให้เหยื่อ หมดแรงต่อสู้และจำอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ หรือมอมสุภาพบุรุษเพื่อปลดทรัพย์หรือก่ออาชญากรรม อื่นๆเป็นต้น โดยส่วนใหญ่ใช้ผสมในเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เพื่อทำให้ flunitrazepam ออกฤทธิ์กดประสาทแรงขึ้น บริษัทยาที่ผลิตจึงเปลี่ยนรูปแบบจาก เม็ดกลมขนาดเล็กสีขาวเป็นเม็ดรูปรีขนาดใหญ่สีเขียวซึ่งเมื่อนำมาผสมเครื่องดื่มจะเห็นตะกอน ของตัวยาไม่สำคัญตกอยู่ก้นแก้วและเครื่องดื่มก็จะมีสีเขียวเพื่อให้ผู้ดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เห็นชัดเจนขึ้น
ขนาดความแรง

ชนิดเม็ด 1มก./เม็ด
อาการไม่พึงประสงค์/อันตรายจากการใช้ยา

ที่พบบ่อยๆได้แก่ง่วงซึม มึนงง เดินเซ ปวดศรีษะ และความจำในระหว่างที่ได้รับยาลดลง การตัดสินใจไม่ดี ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการสั่นและฝันร้าย ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงานอื่นที่ต้องการความตื่นตัว อาจมีอาการนอนไม่หลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ
ภาวะพึ่งยา

การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะพึ่งยาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อหยุดยา จะทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เปลือกตากระตุก สั่น เป็นต้น ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนาน เกิน 1 เดือน
การควบคุมตามกฎหมาย

flunitrazepam ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผู้มีสิทธิสั่งจ่ายได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตว์แพทย์ เท่านั้น ห้ามมิให้จำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป และผู้ที่จะใช้ยานี้ได้ก็ต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น 
 


สนใจรายละเอียดติดต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด
email: narcotic@fda.moph.go.th

Comments are closed.