Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

แซลเวีย ดิวินอออัม (Salvia divinorum) และ
แซลวิโนรินเอ (Salvinorin A)
 

ชื่ออื่นๆ ที่ใช้เรียก Maria Pastora, Sage of the Seers, Diviner’s Sage, Salvia, Sally-D, Magic Mint

แซลเวีย ดิวินอออัม (Salvia divinorum) เป็นพืชยืนต้นในตระกูลมิ้น (mint)  เป็นพืชในแถบประเทศเม็กซิโก สามารถสูงเกิน3 ฟุต มีใบกว้างสีเขียว ลำต้นสี่เหลี่ยมกลวง และดอกสีขาวกับกลีบใบหุ้มดอกสีม่วง และสามารถเติบโตนอกถิ่นที่อยู่ได้ แซลเวีย ดิวินอออัม ใช้โดยชาวอินเดียนเผ่าหนึ่ง (มาซาเท็ก, Mazatec) โดยใช้ฤทธิ์หลอนประสาทเพื่อการทำนายในพิธีทางศาสนา และการเยียวยา ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของแซลเวีย

ดิวินอออัม คือ แซลวิโนรินเอ (Salvinorin A) ปัจจุบันทั้งแซลเวีย ดิวินอออัม และส่วนประกอบใดๆ รวมทั้งแซลวิโนรินเอ ยังไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมายกลางของสหรัฐภายใต้ Controlled Substances Act (CSA)

การใช้ที่ถูกกฎหมาย

ไม่มีการใช้ทางการแพทย์ในสหรัฐ

เคมีและเภสัชวิทยา

แซลวิโนรินเอ (Salvinorin A) หรือเรียกว่า ดิวิโนรินเอ (Divinorin A) เป็นสารที่เชื่อว่าเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ที่มีผลให้เกิดประสาทหลอน พบที่ใบ และพบในปริมาณน้อยกว่าที่ลำต้น

ในสหรัฐพืชนี้ใช้ทั้งเคี้ยวและสูบ เมื่อเคี้ยว ใบและน้ำจะอยู่ที่บริเวณแก้มจะซึมผ่านเยื่อบุกระพุ้งแก้ม ภายใน 5-10 นาที ใบแห้งจะนำมาสกัดเพื่อให้ได้แซลวิโนรินเอ หรือนำมาใช้สูบ แซลวิโนรินเอบริสุทธิ์ 200-500 ไมโครกรัม จะออกฤทธิ์ภายใน 30 วินาทีและนาน 30 นาที

มีการศึกษาไม่มากนักรายงานผลที่เกิดจากการใช้พืชหรือสารแซลวิโนรินเอ ผลทางจิตประสาทได้แก่ การรับรู้ถึงความสว่างของแสง สี รูปร่างและการเคลื่อนไหวของวัตถุบิดเบือนไป ผลอื่นเช่น กังวลใจ หัวเราะอย่างควบคุมไม่ได้ ประสาทหลอน (เห็นภาพหลอน) พูดทอดเสียง

จากการศึกษาพบว่าแซลวิโนรินเอเป็น kappa opioid agonist ที่แรง ยาอื่นๆที่ออกฤทธิ์ kappa opioid receptor ก็ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน และอาการกังวลใจเช่นเดียวกัน

การใช้ในทางที่ผิด

แซลวิโนรินเอ และแซลเวีย ดิวินอออัม ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเนื่องจากฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน ซึ่งเหมือนกับสารอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนที่เป็นสารที่ถูกควบคุม ได้แก่ แอลเอสดี (LSD), ดีเอ็มที (DMT), ไซโลไซบิน (psilocybin), เคตามีน (ketamine)

ขนาดประชากรที่ใช้

มีข้อมูลจำกัด ที่พบส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยต้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการส่งเสริมทางอินเตอร์เนต

การกระจายอย่างผิดกฎหมาย

แซลเวีย ดิวินอออัมปลูกในสหรัฐ และนำเข้าจากเม็กซิโก และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ อินเตอร์เนตเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมและการกระจายแซลเวีย ดิวินอออัม มีขายเป็นเมล็ด พืชที่ตัดแล้ว พืชทั้งต้น ใบสดและแห้ง สารสกัดจากใบซึ่งมีแซลวิโนรินเอ ในความแรงขนาดต่างๆ  สิ่งเหล่านี้มีขายในร้านค้าปลีกในท้องถิ่น

การควบคุม

แซลเวีย ดิวินอออัม และแซลวิโนรินเอ ไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมายกลางของสหรัฐภายใต้ Controlled Substances Act (CSA) แต่มีบางรัฐที่มีการควบคุมแซลเวีย ดิวินอออัม และ/หรือแซลวิโนรินเอ ในปี 2005 รัฐหลุยส์เซียน่าได้กำหนดให้การซื้อหรือการกระจาย แซลเวีย ดิวินอออัม เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งรัฐเดลาแวร์ และมิสซูรีได้เพิ่มแซลเวีย ดิวินอออัม และแซลวิโนรินเอเข้าในตารางที่ 1 ของกฎหมายรัฐ ในปี 2006 รัฐเทนเนสซี และโอกลาโฮมา ควบคุมแซลเวีย ดิวินอออัม  ส่วนรัฐเมน และดาโกตาควบคุมแซลเวีย ดิวินอออัม และ/หรือแซลวิโนริน เมื่อกรกฎาคม 2007 มีการเสนอการควบคุมแซลเวีย ดิวินอออัม และ/หรือแซลวิโนรินเอ ในรัฐอลาบามา อลาสกา แคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา อิลินอย ไอโอวา นิวเจอซี นิวยอร์ค ไอโอ โอเรกอน เพนซิลวาเนีย และเท็กซัส 

ในประเทศอื่นๆที่มีการควบคุมแซลเวีย ดิวินอออัม และ/หรือแซลวิโนรินเอ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยียม เดนมาร์ก เอสโทเนีย ฟินแลนด์ อิตาลี สเปน และสวีเดน

Comments are closed.