Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

Paramethoxyamphetamine (PMA)
หรือ 4-methoxyamphetamine

 สูตรโครงสร้าง C10H15NO

PMA MDMA
(Methoxydioxylmethamphetamine)
   
 Amphetamine Methamphetamine 

ชื่ออื่น                   ชื่อที่เรียกกันทั่วไป ได้แก่ Death และ Mitsubishi Double-Stack

ลักษณะยา          พบในรูปยาเม็ด แคปซูล และเป็นผง ลักษณะยาและราคาใกล้เคียงกับเอ็กซ์ตาซี (MDMA)

การออกฤทธิ์

ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ในปริมาณสูงหรือระยะยาวทำให้เกิดอาการประสาทหลอนได้

ข้อมูลทั่วไป          

PMA จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ตามกฎหมายจึงไม่อนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย PMA ภายในประเทศ

PMA เป็นยาหลอนประสาทที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายในแถบประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จึงถูกจัดเป็นสารควบคุม ในตาราง 1 ของ Control Substances Act ของสหรัฐอเมริกา ในปี 1973     ต่อมาเริ่มพบอีกครั้งเมื่อปี 2000 ในหลายรัฐในอเมริกา และตั้งแต่ พฤษภาคม 2000 พบว่ามีผู้เสียชีวิตที่ใช้ยานี้ใน 3 คนที่รัฐอิลินอย และชิคาโก และ 7 คน ในรัฐฟลอริดา

ผลของยา

ผลของการใช้ยาขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ใช้ และมีการใช้ยาร่วมกับยาอื่นด้วยหรือไม่ โดยปกติยาจะเป็นรูปยาเม็ดหรือแคปซูล ไม่ค่อยพบเป็นผง ในรูปผงอาจจะใช้สูดทางจมูก หรือฉีด

-หากรับประทานในขนาดน้อยกว่า 50 มก. โดยไม่ใช้ร่วมกับยาอื่นหรือแอลกฮอล์จะมีอาการเหมือนการใช้ MDMA ได้แก่ หายใจลำบาก การมองเห็นผิดปกติไป กล้ามเนื้อเกร็ง คลื่นไส้�
-การรับประทานในขนาดมากกว่า 50 มก. อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น เช่นอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน กัญชา โคเคน ยาประเภทเดียวกับฟลูออกซีทีน ( fluoxetine) หรือแอลกฮอล์ ขนาดยาที่สูงขึ้นทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติ หายใจขัด ไตวาย อุณหภูมิร่างกายสูง อาเจียน ชัก หมดสติ เสียชีวิต

การใช้ยาในทางที่ผิด

ในปี 1973 PMA ได้ถูกผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในแคนาดา การผลิตอยู่ในวงจำกัดเพียงในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ในช่วงนั้นในสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิต 3 คน  ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับ PMA และ 2 คนที่ถูกวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ PMA ในทางที่ผิด ส่วนในแคนาดามีผู้เสียชีวิต 8 คน ระหว่างปี 1974 ถึง 2000 ไม่มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้ PMA ในทางที่ผิด

ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา แต่หลังจาก พฤษภาคม 2000 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 10 คน จาก การใช้ PMA ในทางที่ผิดในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต 4 คนในยุโรป ที่เสียชีวิตหลังจากรับประทานสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นเอ็กซ์ตาซี (MDMA) แต่ต่อมาหลังจากวิเคราะห์พบว่าเป็น PMA

ในปี 1994 พบว่ามีการใช้ PMA ในทางที่ผิดในออสเตรเลีย และในช่วงปี 2000 ยายังคงหาได้ตามไนท์คลับหรือตามงานปาร์ตี้ ซึ่งขายในชื่อของเอ็กซ์ตาซี (MDMA) โดยผู้ขายและผู้ซื้อก็ไม่ทราบว่าความจริงแล้วสิ่งที่ซื้อและขายเป็น PMA     ซึ่งตั้งแต่ ปี 1994 ที่ยานี้ปรากฎขึ้น มีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาประมาณ 12 คน  ศูนย์นิติเวชของออสเตรเลียยืนยันว่าผู้ตายส่วนใหญ่กิน PMA ในปริมาณที่เป็นพิษ

การผลิต

ในปัจจุบันมีการผลิตอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเพื่อการค้าในปริมาณที่จำกัด และมีการนำสารจำนวนเล็กน้อยไปใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การผลิตที่ผิดกฎหมาย มีการลักลอบผลิตในห้องทดลองเถื่อน การผลิต PMA สามารถผลิตได้หลายวิธี แต่วิธีที่จะใช้ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่สามารถหาได้ การผลิตที่ใช้ในการสังเคราะห์ในบางรัฐในอเมริกาและแคนาดายังไม่ทราบแน่ชัด แต่วิธีการผลิตที่มีการรายงานในหนังสือพิมพ์ของ

ออสเตรเลียที่ให้ความเห็นว่า PMA เป็นผลผลิตขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการผลิต MDMA นั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ จนถึงปัจจุบันมีการจับกุมการผลิต PMA ได้ 4 แห่ง ได้แก่ ปี 1973 ที่โตรอนโต ประเทศแคนาดา  ปี 1991 ที่เมืองวอร์มส (Worms) ประเทศเยอรมัน และในปี 1999 จับได้ 2 แห่งทางภาคเหนือของประเทศเยอรมัน

การกระจายยา

การกระจาย PMA ที่ผิดกฎหมายในอเมริกา ผู้ค้ามีเป้าหมายที่งานสังสรรค์ของวัยรุ่น ผู้ค้าอาจจะไม่รู้เลยว่ายาที่ซื้อมาและขายไปเป็น PMA แต่เชื่อว่าเป็นเอ็กซ์ตาซี (MDMA) หน่วยงาน DEA (Drug Enforcement Agency) และทั้งหน่วยงานระดับรัฐและท้องถิ่นพยายามที่จะตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ระหว่างตัวอย่างที่พบในแคนาดา ยุโรป และอเมริกา สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นในดีไซน์เนอร์ดรักส์ (designer drugs) ซึ่งได้แก่ ยาที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปใช้ในทางที่ผิด มีสูตรโครงสร้างหรือฤทธิ์ที่คล้ายคลึง/ร้ายแรงกว่ายาที่มีการควบคุมอยู่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมตามกฎหมาย  ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของผู้ใช้ที่กินเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น PMA ซึ่งมีรูปร่างลักษณะเหมือน MDMA แต่มีพิษมากกว่า การที่มี PMA ปรากฏอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลีย แคนาดา ยุโรป และอเมริกา เป็นเหตุให้วิตกว่า PMA อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับยาเกินขนาด และการตายเพิ่มขึ้นอีก 

การจัดประเภทตามกฎหมาย

จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

บทกำหนดโทษ
-ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาท ถึงห้าล้านบาท

-ผู้เสพ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารอ้างอิง http://www.usdoj.gov/dea/pubs/intel/20025intellbrief.pdf

กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กุมภาพันธ์ 2547

Comments are closed.