Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

     ตามที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 05/03/2546 ในหัวข้อ”หันไปดมกาว-ดูดยากันยุง” โดยในหัวข้อข่าวนั้นเสนอว่าผู้ผลิตยาบ้าได้นำสตริกนินหรือยาเบื่อสุนัข ยาฆ่าหญ้า และน้ำยาอาบศพหรือฟอร์มาลิน มาผสมในยาบ้าที่ขายกันในท้องตลาดเพื่อเร่งให้ยาแรงขึ้นนั้น ขอเรียนว่า ในขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังไม่ได้รับรายงานผลวิเคราะห์ทางเคมี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีสารดังกล่าวผสมอยู่จริงหรือไม่ แต่หากมีการนำสารดังกล่าวผสมลงในยาบ้าจริง นอกจากผู้เสพยาบ้าจะได้รับพิษภัยจากตัวยาบ้า คือ แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีนแล้ว ยังอาจได้รับสารพิษอื่นๆ อีกมากมายที่ตกค้างอยู่ในยาบ้า
ข้อมูลทั่วไปของสารตามที่เป็นข่าว
สตริกนิน (strychnine)  เมื่อรับประทานเข้าไปในขนาดสูงๆ มีผลกัดเนื้อเยื่อของคน อาจทำให้ตาบอดได้ และไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นเหมือนเดิมได้ ทำให้ชัก หยุดหายใจ และตายได้
น้ำยาอาบศพหรือฟอร์มาลิน เมื่อรับประทานเข้าไปในขนาดสูงๆ มีผลต่อทางเดินหายใจ ทำให้หายใจลำบาก เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นผิดปกติ ทำให้เกิดความผิดปกติกับตา และอวัยวะสืบพันธุ์ โคมา และตายได้ในที่สุด
ยาฆ่าหญ้า เมื่อรับประทานเข้าไปในขนาดสูงๆ ทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน อวัยวะเพศชายเกิดอาการอักเสบ มีไข้สูง มึนงง เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับตาและผิวหนัง และอาจทำให้ถึงตายได้

references:

http://infoventures.com/e-hlth/pestcide/strychni.html

http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/lp882f48.html
http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=6680

Comments are closed.