Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

ข้อสรุป อีเมลส่งต่อ เรื่อง “ยาชนิดใหม่ในโรงเรียน”

            จากการสืบค้นพบว่า :

  • มีข่าวเกี่ยวกับ สตรอเบอรี่ควิก ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 จากการให้ข่าวของหัวหน้าห้องแล็บวิเคราะห์สิ่งผิดกฎหมาย ในรัฐอาคันซอส์ ว่ามีการนำสิ่งต่างๆ มาแต่งกลิ่นรสเมทแอมเฟตามีน เพื่อให้น่ากิน ดังรายละเอียดที่แนบ (3)
  • พบบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวสตรอเบอรี่ควิก ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขียนไว้เมื่อวันที่ 22มิถุนายน 2550 วิเคราะห์ว่า การรายงานข่าวเกี่ยวกับยาใหม่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีปฎิกริยามากเกินไป และการเสนอข่าวของสื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริง ผู้วิเคราะห์ได้ลำดับเหตุการณ์ของข่าวที่ออกมาจากรายงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานของรัฐ พบว่า

- กพ. 2550 คาร์สันเคาตี้ รัฐเนวาดาร์ รายงานว่าจับเมทแอมเฟตามีนกลิ่นสตรอเบอรี่ ได้จำนวนหนึ่ง และให้ชื่อว่า ‘สตรอเบอรี่ควิก’ หลังจากพบขวดบรรจุสตรอเบอรี่ควิก (ผงที่ใช้ผสมแต่งกลิ่นรสในเครื่องดื่ม เช่น นม) ในห้องแล็บเมทเถื่อน และมีประกาศเตือนว่า สตรอเบอรี่ควิกเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ เพราะสารแต่งกลิ่นช่วยเรื่องรสชาติ และวัยรุ่นที่ได้รับการสอนว่าเมทแมเฟตามีนอันตรายอาจเห็นว่าเมื่อแต่งกลิ่นรสแล้วมีอันตรายน้อยลง

- มีค.2550 หน่วยงาน Drug Enforcement Administration (DEA) ประกาศเตือนอีก และรายงานว่ามีการแพร่ระบาดเมทแอมเฟตามีน รสช็อคโกแลต โคลา และอื่นๆ

- ปฏิกริยาจากเรื่องนี้ วุฒิสภาได้เสนอกฎหมายที่เพิ่มโทษผู้ขายเมทแอมเฟตามีนที่แต่งกลิ่นรส

- แต่พบปัญหาคือไม่มีผู้ใดแน่ใจว่าเมทแอมเฟตามีนที่แต่งกลิ่นรสมีอยู่จริง มีแต่การรายงานข่าวจากสื่อทั่วสหรัฐ และมีการเตือนภัยเกี่ยวกับอันตรายของยาใหม่นี้ แต่ไม่พบการรายงานคดีที่เกิดขึ้น

- มีการรายงานข่าวจากโทรทัศน์ ในรัฐเคนตักกี้ กล่าวถึงข้อมูลสตรอเบอรี่ควิกคล้ายกับที่ระบุในเมลส่งต่อ ที่กล่าวแล้ว ต่อมามีความพยายามที่จะสืบข้อมูลเพื่อที่จะหาหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนที่แต่งกลิ่นรส  แต่กลับไม่พบ สุดท้ายเจ้าหน้าที่จากคาร์สันเคาตี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเมทแอมเฟตามีนที่ยึดได้ เป็นเมทแอมเฟตามีนที่ถูกแต่งกลิ่นรส หรือเพียงแต่แต่งสี

- บทความวิเคราะห์นี้ได้กล่าวถึงยาชนิดใหม่ที่เรียกว่า ชีสเฮโรอีน (cheese heroin) ซึ่งมีอยู่จริง ผู้ค้านำ black-tar heroin ผสมกับ diphenhydramine และขายในรูปผง  ส่วนในแถบดัลลัส ผู้ค้าได้ผสมเฮโรอีนกับ Tylenol PM® ซึ่งประกอบด้วย diphenhydramine และ paracetamol เพื่อให้ราคาถูก เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเชื้อสายสเปน แต่ผลของการประโคมข่าวของสื่อ เกี่ยวกับชีสเฮโรอีน ทำให้สถานการณ์แย่ลง เพราะมีผู้ที่ใช้ยาเฮโรอีนอยู่แล้ว นำยาไปผสมกับพาราเซตามอลเพื่อเสพ และมีเยาวชนที่เริ่มใช้ชีสเฮโรอีน เพราะเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เฮโรอีน ซึ่งต้องมีการรณรงค์ให้มีความเข้าใจถูกต้อง

- ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดกังวลว่าการสนใจเกี่ยวกับปัญหาของ ‘เมทแต่งกลิ่นรส’ ทำให้เกิดการไขว้เขวจากปัญหาที่แท้จริงคือการใช้แอลกอฮอล์และยาอื่นในวัยรุ่น และมองข้ามปัญหาการตลาดที่แท้จริงในการแต่งกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และบุหรี่ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเด็กๆ ดังรายละเอียดที่แนบ (4)

จึงขอสรุปว่าอีเมลส่งต่อเรื่อง ‘ยาชนิดใหม่ในโรงเรียน’ ฉบับนี้ ไม่เป็นความจริง คาดว่ามีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆ โดยเริ่มจากสหรัฐอเมริกา และมาถูกดัดแปลงเนื้อหาเมื่อส่งต่อในประเทศไทย โดยให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้มีการส่งต่อกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งคาดว่าในระยะต่อไปอาจมีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วส่งต่อกัน

Comments are closed.