Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

     ตามที่มีข่าวที่ออกทางรายการโทรทัศน์ในวันที่ 12/02/2546 เรื่องเกี่ยวกับที่ลูกไฮโซที่ถูกส่งไปเรียนที่เมืองนอก แล้วติดยาเสพติดทำให้เสียอนาคต ถึงแม้จะเลิกได้แล้วเจ้าตัวก็ยังเสียใจที่หันไปเสพยา แล้วทำให้ไม่ก้าวหน้าในอนาคตตามที่หวังไว้ และกล่าวถึงว่าในตอนแรกๆที่ถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศได้เริ่มจากสูบกัญชาก่อน จนกระทั่งสุดท้ายหันไปเสพโคเคน (cocaine) แล้วสุดท้ายเกือบเสียชีวิตเนื่องจากเสพ crack cocaine หรือ flake cocaine โดยให้ข่าวว่า crack cocaine / flake cocaine คือ cocaine บริสุทธิ์ในรูปของ free base ซึ่งมีฤทธิ์แรงกว่า cocaine ปกติหลายเท่า กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาได้ติดตามข่าวดังกล่าว และขอแจงข้อเท็จจริงจากการศึกษาข้อมูลที่รวบรวมได้ดังนี้คือ โคเคนคืออะไร โคเคนคือสาร alkaloid ที่สกัดจากต้น coca โดยสารนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอย่างแรง และเป็นสารตัวหนึ่งที่สามารถเสพติดได้ง่ายมาก และไม่สามารถบอกได้ว่าลองเสพเพียงครั้งเดียวแล้วจะติดหรือไม่ การออกฤทธิ์จะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการดูดซึมกลับของสารสื่อประสาท ที่เรียกว่า dopamine ในสมอง ในตลาดมืดมีชื่อเรียกโคเคนหลายอย่าง เช่น flake, coke, charlie เป็นต้น ดังนั้น flake จึงเป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียกโคเคนในตลาดมืด หรือในหมู่ผู้เสพยาเท่านั้น

วิธีการเสพโคเคน
ส่วนใหญ่มันจะใช้สูดตัวโคเคนเอง หรือเผาแล้วสูดควัน ใช้ฉีดเข้าร่างกาย สูบ การเสพโคเคนโดยเผาแล้วสูดควันจะออกฤทธิ์เร็วพอ กับใช้ฉีด

crack คืออะไร
crack คือชื่อที่ใช้เรียกกันในตลาดมืดหรือในหมู่ผู้เสพยาเสพติด โดยจะใช้ชื่อ crack เมื่อ cocaine hydrochloride ถูกเปลี่ยนไปเป็น cocaine ในรูป free base เพื่อใช้สูบ หรือสูดควันเท่านั้น และยิ่งกว่านั้นหากจะทำให้ cocaine ระเหยเร็วยิ่งขึ้นจะใช้โคเคนละลายใน ether ดังนั้น crack cocaine ก็คือโคเคนในรูป free base นั่นเอง
     การผลิต crack จาก cocaine hydrochloride ทำได้โดย นำ cocaine hydrochloride มาผสมกับ แอมโมเนียหรือโซเดียม ไบคาร์บอเนต (baking soda) แล้วเติมน้ำลงไป เมื่อผสมสารต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว แล้วนำมาให้ความร้อนเพื่อที่จะเอากลุ่ม hydrochloride ออกไปนั่นเอง เมื่อเสร็จขบวนการดังกล่าวก็จะได้ cocaine ในรูป free base ซึ่งสามารถนำมาใช้สูบหรือสูดควันได้

ผลของโคเคนที่เกิดกับผู้เสพ
ผู้ที่เสพโคเคนจะรู้สึกว่าตนเองมีแรงเพิ่มขึ้น และทำให้อารมณ์ดี และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น ผลของโคเคนที่อยู่ในรูปแบบผงจะเริ่มออกฤทธิ์เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาทีนับจากเริ่มเสพ ส่วน crack เมื่อเสพแล้วจะออกฤทธิ์เร็วกว่าคือประมาณ 12 นาทีหลังจากเสพ และการเสพโคเคนในขนาดสูงๆจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอน (hallucination) อาจเห็นภาพลวงตา (delusion) หวาดระแวง (paranoia) ก้าวร้าว (aggression) นอนไม่หลับ (insomnia) และซึมเศร้า (depression) แต่ฤทธิ์ของโคเคนจะคงอยู่ระยะสั้นๆเท่านั้น และเมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วจะเกิดอาการซึมเศร้า (depression) หงุดหงิดง่าย (irritability) กล้ามเนื้อเปลี้ย (fatigue) และถ้าเสพโคเคนในขนาดสูงๆไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวก็ตามจะให้ผลเช่นเดียวกันคือ จะทำอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หวาดระแวง (paranoia) ขาดความสนใจเรื่อง sex น้ำหนักลดลง และนอนไม่หลับ(insomnia) ผู้ที่นัดโคเคนเป็นประจำจะรู้สึกอึดอัด น้ำมูกไหลตลอดเวลา (runny nose) ผิวหนังบริเวณรูจมูกอักเสบหรือเกิดแผลเปื่อย ผนังกั้นระหว่างรูจมูกทั้ง 2 ข้างอาจทะลุ และผู้เสพยังอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ตับอักเสบ เนื่องจากการใช้เข็มร่วมกันอีกด้วย และโดยเฉพาะถ้าผู้ใช้โคเคนในขนาดสูงๆในรูป free base จะสามารถทำให้เกิดทางเดินหายใจอักเสบได้ และข้อมูลจาก nida พบว่าตับจะสามารถรวม cocaine และอัลกอฮอล์ แล้วสามารถผลิตเป็น cocaethylene ซึ่งทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุข (euphoric) รุนแรงขึ้นและยังทำให้เพิ่มการตายกระทันหัน (sudden death) ขึ้นมากด้วย
     โคเคนมีผลเป็นอย่างมากต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดาที่เสพโคเคน เนื่องจากโคเคนทำให้สารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกที่อยู่ในครรภ์ลดลง จนอาจทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ตายได้ และอาจทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนดได้ด้วย เด็กที่เกิดขึ้นจากมารดาที่เสพโคเคนมีแนวโน้มที่มีศรีษะและสมองเล็กกว่าปกติ นอกจากนี้โคเคนยังมีผลทำให้เกิดการแท้งบุตรได้ด้วย เนื่องจากโคเคนมีฤทธิ์ที่จะขับรกจากมดลูก จึงอาจทำให้เกิดตกเลือดระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์ ซึ่งอาจนำมาสู่การตายของแม่และเด็กได้ และยังอาจจะมีผลทำให้เกิดการคลอดที่ผิดปกติได้ด้วย

ผลไม่พึงประสงค์เมื่อเสพโคเคน
ผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อเสพ crack cocaine คือผู้เสพจะมีเสมหะดำ ไอเรื้อรัง มีอาการเหมือนทางเดินหายใจอักเสบ และสำหรับผู้ที่ใช้โคเคนทั่วๆ ไปอาจนำไปสู่การใช้ยาเกินขนาด และสามารถทำให้เกิดการกดการหายใจ แล้วอาจทำให้ตายได้เนื่องจากหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และยิ่งกว่านั้นเมื่อเสพโคเคนแล้วสามารถนำไปสู่การติดยาได้โดยง่ายดาย

บทกำหนดโทษ โคเคนจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522


Comments are closed.