Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

        ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 หัวข้อ “หมอปูดวัยรุ่นฮิตเสพ ‘ยาส่าย-ยาเสียสาว’ ชี้ทำลายสมองถาวร” จากการให้สัมภาษณ์ของ น.พ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ หน่วยงานวิชาการด้านยาเสพติด สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื้อหาตามที่ปรากฏเป็นข่าว

        กองควบคุมวัตถุเสพติด ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของ ยาส่าย-ยาเสียสาว-ยาแฮปปี้ ดังนี้
  
 1. “ ยาส่าย ผลการวิเคราะห์พบว่าเป็นตัวเดียวกันกับยาอี ยาเลิฟ หรือเอ็กซ์ตาซี (ecstasy) ”

        ยาอี (ecstacy) หรือยาเลิฟ เป็นสารสังเคราะห์ ที่ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นประสาท และหลอนประสาท จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยาอี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ 3,4 methylenedioxy methamphetamine หรือ mdma ส่วนยาเลิฟ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ 3,4-methylenedioxy amphetamine หรือ mda ซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า แต่มีฤทธิ์ที่รุนแรงกว่าประมาณ 10 เท่า โดยออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท และ ทำลายเซลล์สมองที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความจำเช่นเดียวกัน

สูตรโครงสร้างของเมทแอมเฟตามีน
สูตรโครงสร้างของ mdma

        เสพโดยการรับประทาน ในรูปแบบเม็ดหรือแคปซูล ลักษณะทั่วไปของยาอี คือจะมีเม็ดกลมแบน ด้านหนึ่งนูนหรือเรียบ หรือมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งพิมพ์รูปภาพ หรืออักษรต่างๆ เช่นรูปดอกไม้ ผีเสื้อ การ์ตูน หรือเป็นตัวอักษรเช่น adam, love เป็นต้น 
        ชื่อในตลาดมืดได้แก่ อาดัม(adam), xtc, essence, love pill
        เมื่อผู้ใช้ยาได้รับ ecstasy เข้าสู่ร่างกาย ระบบประสาทส่วนกลางจะถูกกระตุ้นอย่างแรง ผู้เสพจะรู้สึกสนุกสนาน มีอารมณ์เป็นสุข และมีอาการประสาทหลอน เห็นภาพที่ผิดปกติ ได้ยินเสียงผิดธรรมชาติ ความคิดสับสน หวาดวิตก อาการทางกายที่ปรากฎคือ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น หายใจเร็ว นอนไม่หลับ กล้ามเนื้อกระตุก มีอาการอยู่ไม่สุข ยาจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากเสพเข้าไปภายในเวลา 30 – 45 นาที และมีฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้ประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง 
        บทกำหนดโทษ 
        ผู้เสพ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี หรือปรับตั้งแต่10,000 – 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

        2. “ยาเสียสาว ยาแฮปปี้ เป็นกลุ่มยานอนหลับอย่างแรง คือยาโดมิคุ่ม หรือไมดาโซแลม กลุ่ม วัยรุ่นเรียกกันว่า ‘ยาเสียสาว’ ”
        ยาโดมิคุ่ม หรือไมดาโซแลม เป็นยานอนหลับในกลุ่ม benzodiazepine ถูกดูดซึมได้ดีที่สุดจากทางเดินอาหารเมื่อเทียบกับยานอนหลับตัวอื่นๆ โดยให้รับประทานก่อนนอน มีประสิทธิผลในการรักษา
        อาการนอนไม่หลับ แต่ควรใช้ยาเพียงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากการใช้ยาติดต่อกันนานๆ จะทำให้เกิดภาวะพึ่งยาได้ เหมาะที่จะใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาหลับยาก แต่เมื่อหลับแล้วจะหลับได้ปกติจนถึงเช้า 

        คุณสมบัติเด่นของโดมิคุ่ม (dormicum) คือ ฤทธิ์สงบประสาท ทำให้นอนหลับ และฤทธิ์ทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ (anterograde amnesia) ทำให้นิยมใช้ในการนำสลบโดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยาโดยการรับประทานจะเริ่มปรากฏฤทธิ์ที่ทำให้ง่วงที่เวลาประมาณ 15 นาที ขณะที่การฉีดเข้าหลอดเลือดดำจะออกฤทธิ์ภายในเวลา 1-5 นาที 
        การควบคุมตามกฎหมาย
        โดมิคุ่ม จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ควบคุมการนำเข้าและจำหน่ายโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม และผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง ใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้หรือสัตว์ที่ตนบำบัดอยู่ โดยห้ามขายในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันโดยเด็ดขาด 
        บทกำหนดโทษ
• ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย มีโทษจำคุก 5-20 ปี และปรับ 100,000 – 400,000 บาท
• ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ มีโทษจำคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000 – 100,000 บาท
• เสพ มีโทษจำคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000 – 100,000 บาท

มีนาคม 2548

 


 

Comments are closed.