คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
12 มิถุนายน 2566


herb-gbaee4cbaa_1920-768x512.jpg

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา)

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ท่านสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม

โทร. 029659372 Email : legal.dtam@gmail.com

หรือกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

โทร. 021495607-8

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คลิก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565