ประชุมตรงประเด็นกับ อย. ในหัวข้อ : ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567
31 พฤษภาคม 2567

 

เอกสารประกอบการประชุม PDF
Winamp-icon.png ประเด็นคำถาม - คำตอบจากที่ประชุม DOWNLOAD
Winamp-icon.png Presentation ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสั่งซื้อวัตถุเสพติด (ONLINE) DOWNLOAD
Winamp-icon.png Slide ประชุมซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 (ภาครัฐ) DOWNLOAD
Winamp-icon.png Slide ประชุมซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 (ภาคเอกชน) DOWNLOAD
Winamp-icon.png ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ.2567 DOWNLOAD
Winamp-icon.png ประชุมชี้แจงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ.2567 DOWNLOAD
Winamp-icon.png คลิป VDO ประชุมซักซ้อมระเบียบการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 (ภาครัฐ) DOWNLOAD
Winamp-icon.png คลิป VDO ประชุมซักซ้อมระเบียบการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 (ภาคเอกชน) DOWNLOAD