ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด →

Blog image

เรียนแจ้งสถานพยาบาล เรื่อง บทบาทของ อย. ในการบริหารจัดการกลุ่มยารักษาโรคสมาธิสั้น

Blog image

Public Hearing No.66 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....

Blog image

Public Hearing No.65 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เอกสารแสดงข้อมูล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....

ระบบสืบค้นข้อมูล

ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการ

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด →
image no event

ร่วมแสดงความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานหรือไม่

ข้อเสนอแนะ

ขอบคุณ

ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

image-poll image-poll

ร่วมแสดงความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานหรือไม่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง