กลุ่ม Open chat สำหรับเจ้าหน้าที่
27 มีนาคม 2566

open-chart-SSY.jpg


ขั้นตอนแรกให้กรอกข้อมูลตามนี้

โปรดระบุ:

1.ชื่อสกุล

2.หน่วยงาน

3.เบอร์โทร


ขั้นตอนที่สอง

1.เลือกรูปโปรไฟล์

2. กรอกชื่อหน่วยงาน_ชื่อ

เช่น สสจ.พะเยา_ธณัญญา