ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


Address: Narcotics Control Division
Food And Drug Administration
88/24 Tiwanon Road, Talat Kwan
Mueang Nonthaburi 11000


กลุ่ม/ฝ่าย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ผู้อำนวยการกอง

Tel : 0 2590 7332, 0 2590 7765

Fax : 0 2591 8471

กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

1) งานใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1, 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2, 3 และ 4

2) งานอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

3) งานอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

4) งานขอหนังสือรับรองกาเฟอีนและงานอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์เฉพาะคราว

5) งานทะเบียนยาเสพติดให้โทษและวัตถุตำรับ

Tel : 0 2590 7000 ต่อด้วยหมายเลข ดังนี้

1) 70315, 70313

2) 70316, 70310

3) 70308

4) 70314, 70309

5) 70311

กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

Tel : 0 2590 7000 ต่อด้วยหมายเลข ดังต่อไปนี้

70317 - 70320, 70322 - 70323, 70325 และ 97754

0 2590 7337, 0 2590 7754-6

Fax : 0 2590 7741-2

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน

Tel : 0 2590 7314, 0 2590 7761

Fax : 0 2590 7338, 0 2591 8471

กลุ่มพัฒนาระบบ

Tel : 0 2590 7000 ต่อด้วยหมายเลข ดังต่อไปนี้

70301 - 70302, 97449 และ 98011

0 2590 7343

กลุ่มควบคุมของกลางวัตถุเสพติด

Tel : 0 2590 7774-6, 0 2590 7036

Fax : 0 2590 7775

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

– ฝ่ายจัดซื้อและงานวิชาการด้านวัตถุเสพติด

Tel : 0 2590 7733, 0 2590 7780

Fax : 0 2590 7780

– งานตรวจรับวัตถุเสพติด

Tel : 0 2590 7735, 0 2590 7781

Fax : 0 2590 7731, 0 2590 7735

– ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel : 0 2590 7748-50, 0 2590 7340

Fax : 0 2590 7340