ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


Address: Narcotics Control Division
Food And Drug Administration
88/24 Tiwanon Road, Talat Kwan
Mueang Nonthaburi 11000


กลุ่ม/ฝ่าย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ผู้อำนวยการกอง

Tel : 0 2590 7332, 0 2590 7765

Fax : 0 2591 8471

กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

Tel : 0 2590 7770, 0 2590 7768-9, 0 2590 7345

Fax : 0 2590 7767, 0 2590 7762

กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

Tel : 0 2590 7770, 0 2590 7768-9, 0 2590 7345

Fax : 0 2590 7767, 0 2590 7762

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน

Tel : 0 2590 7314, 0 2590 7761

Fax : 0 2590 7338, 0 2591 8471

กลุ่มพัฒนาระบบ

Tel : 0 2590 7771-3, 0 2590 7343

Fax : 0 2590 7772

กลุ่มควบคุมของกลางวัตถุเสพติด

Tel : 0 2590 7774-6, 0 2590 7036

Fax : 0 2590 7775

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

– ฝ่ายจัดซื้อและงานวิชาการด้านวัตถุเสพติด

Tel : 0 2590 7774-6, 0 2590 7036

Fax : 0 2590 7775

– งานตรวจรับวัตถุเสพติด

Tel : 0 2590 7735, 0 2590 7781

Fax : 0 2590 7731, 0 2590 7735

– ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel : 0 2590 7748-50, 0 2590 7340

Fax : 0 2590 7340