พิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 58 ปฏิบัติการทำลายยาเสพติด Continue to Zero ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567
3 กรกฎาคม 2567

คลังรูปภาพ