พิธีทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 58 ปฏิบัติการทำลายยาเสพติด Continue to Zero ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567
3 กรกฎาคม 2567

คลังรูปภาพ