วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำทีมเข้าพบผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8 กุมภาพันธ์. 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำโดย Mr.Nicholus View . DEA Agache และ Mr.Brette , INL Director และทีมเข้าพบผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาวัตถุเสพติด และผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ และทีมเจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด  เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในระดับประเทศด้านยาเสพติดในอนาคต โดยทีมได้ชื่นชม อย. ในการที่มีระบบการจัดการยาเสพติดของกลาง Set zero กำจัดยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ที่ประเทศไทยมีอยู่ จะเป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านในการมาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการและการทำลายของกลางยาเสพติดในอนาคต

S__2556084.jpg