วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชา กระทรวงสาธารณสุขภูฎาน มาเยือนไทย และขอเข้าดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 กุมภาพันธ์. 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  คณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชา กระทรวงสาธารณสุขภูฎาน มาเยือนไทย และขอเข้าดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับกฏระเบียบการกำกับดูแลกัญชาในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาวัตถุเสพติด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จากสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กองอาหาร และกองควบคุมวัตถุเสพติด อย.

 

คลังรูปภาพ