พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
25 เมษายน 2566


คลังรูปภาพ