อย. ลงนาม MOU กับองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหาร ให้เป็นผู้ผลิตซูโดอีเฟดรีนสูตรเดี่ยว ป้องกันปัญหารั่วไหล
30 เมษายน 2566


คลังรูปภาพ