ภาพกิจกรรม แถลงข่าวพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 42 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
30 เมษายน 2566


คลังรูปภาพ