ภาพกิจกรรมรองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าพบรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมชมคลังเก็บรักษายา
19 พฤษภาคม 2566


คลังรูปภาพ