พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 43 ณ บริเวณศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
19 พฤษภาคม 2566