พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 44 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
19 พฤษภาคม 2566


คลังรูปภาพ