กิจกรรมวันตรวจรับพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 50
19 พฤษภาคม 2566


คลังรูปภาพ