การประชุม ตอบทุกข้อสงสัย คลายทุกปัญหา กัญชา–กัญชง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านทาง Application : Cisco Webex Metting
19 พฤษภาคม 2566


คลังรูปภาพ