ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
21 พฤษภาคม 2566