กรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “สื่อสาร กัญ อย่างเข้าใจ” ภายใต้โครงการ “Meet the Press : กัญชา กัญชง ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Magic โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
21 พฤษภาคม 2566


คลังรูปภาพ