พิธีทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 54 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
21 พฤษภาคม 2566


คลังรูปภาพ