กิจกรรมปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข
25 ธันวาคม 2566

ภาพจากหน่วยงาน :  กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คลังรูปภาพ