การขออนุญาตนำเข้ากาเฟอีน
7 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม PDF

ขออนุญาตนำเข้ากาเฟอีน

Download

แบบรายงานประจำเดือนกาเฟอีนสำหรับผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยา/อาหาร (แบบ ร.ก.1)

Download

แบบรายงานประจำเดือนกาเฟอีนสำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา/อาหาร (แบบ ร.ก.2)

Download

แบบรายงานปริมารณวัตถุดิบสารกาเฟอีนคงคลังประจำปี (แบบ ร.ก.3)

Download