ขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
6 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

ขออนุญาตนำเข้าเฉพาะคราวซึ่ง วจ 2 

Download

Download

ขออนุญาตส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง วจ 2

Download

Download

​​ขออนุญาตส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง วจ 2 

(กรณีได้รับอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออก)

Download

Download