ขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
6 เมษายน 2566


แบบคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

ขออนุญาตนำเข้าเฉพาะคราวซึ่ง วจ 3 หรือ วจ 4 

Download

Download

ขออนุญาตส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง วจ 3 หรือ วจ 4 

Download

Download