ขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5
6 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PFD

ขออนุญาตนำเข้าเฉพาะคราวซึ่ง ยส 4 หรือ ยส 5 

Download

Download