ขอนำเข้าเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ)
6 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

ขออนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้า ยาเสพติดให้โทษในขออนุญาตนำเข้าเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด

(เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ)

Download

Download