ขอนำเข้า-ส่งออกกัญชง (HEMP) ในแต่ละครั้ง
6 เมษายน 2566


แบบคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

ขออนุญาตนำเข้ากัญชง (HEMP) ในแต่ละครั้ง

Download

Download

​ขออนุญาตส่งออกกัญชง (HEMP) ในแต่ละครั้ง

Download

Download