ข้อความมาตรฐานของเอกสารกำกับยา
ชื่อ

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Codeine และ Phenyltoloxamine Capsule

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Codeine และ Promethazine Syrup

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Codeine และ Glyceryl Guaiacolate (tablet, capsule, syrup)

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Codeine และ Paracetamol tablet

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด ยาแก้ไอน้ำดำที่มีส่วนผสมของ Camphorated Opium Tincture

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Pethidine injection Preservative free

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Methadone Solution (สำหรับ 2 ข้อบ่งใช้)

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Methadone tablet

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด fentanyl citrate inj

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Fentanyl transdermal

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Morphine immediate( tablet, oral solution ,syrup )

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Morphine Sulfate Injection with preservative

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Morphine Sulfate Injection preservative free

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Morphine Extended tablet

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Morphine Extended capsule

Download

เอกสารกำกับยาเสพติด Diphenoxylate และ Atropine Tablet

Download