ข้อความมาตรฐานของเอกสารกำกับยาชื่อ

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Zolpidem

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Pseudoephedrinetablet/oralsolution

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Pinazepam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Phenobarbital (รูปแบบรับประทาน)

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Phenobarbital (รูปแบบฉีด)

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Phenobarbital และ Ergotamine และ Belladonnaalkaloid

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Pentobarbital

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Pentazocine

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Nitrazepam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Midazolam (รูปแบบรับประทาน)

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Midazolam (รูปแบบฉีด)

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Methylphenidate

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Methylphenidatemodifiedrelease

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Medazepam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Lorazepam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Ketamine

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Flunitrazepam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Diazepam(รูปแบบรับประทาน)

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Diazepam(รูปแบบฉีด)

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Clorazepate

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Clonazepam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Clobazam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Chlordiazepoxide และ Clidinium

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Chlordiazepoxide

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Bromazepam

Download

เอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ Amobarbital และ Chlorpromazine

Download