แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเสพติดให้โทษในประเภท 3/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4


ลำดับ

แนวทางการขึ้นทะเบียน

Download

1

แนวทางการขึ้นทะเบียน ยส. 3 (ยาใหม่)

download-icon 1.png

2

แนวทางการขึ้นทะเบียน ยส. 3 (ยาสามัญ)

download-icon 1.png

3

แนวทางการขึ้นทะเบียน วจ. 3,4 (ยาใหม่)

download-icon 1.png

4

แนวทางการขึ้นทะเบียน วจ. 3,4 (ยาสามัญ)

download-icon 1.png