สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 43
17 พฤษภาคม 2566

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557

PIC64-statistics_Medium43-1024x444.jpg