สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 53
17 พฤษภาคม 2566

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2564


PIC65-statistics_Medium53.jpg