สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 54
17 พฤษภาคม 2566

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 54 ประจำปี 2565

 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565


PIC65-statistics_Medium54.jpg