สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 55
17 พฤษภาคม 2566

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565


PIC65-statistics_Medium55.jpg