สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 56
16 กุมภาพันธ์. 2567

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2566
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

statistics_Medium56.JPG