สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 57
16 กุมภาพันธ์. 2567

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 57 ประจำปี 2567
ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567
ปริมาณรวมทั้งสิ้น  252,865 กิโลกรัม 506 กรัม 024 มิลลิกรัม จำนวน 836,081  คดี (น้ำหนัก 340 ตันรวมหีบห่อ)

statistics_Medium57V2.jpg