ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol,THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol,CBD) หรือสารประกอบอื่นในกัญชง(Hemp) และตรวจวิเคราะห์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ พ.ศ.2564
16 มิถุนายน 2566