คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 632/2553 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
13 มิถุนายน 2566