ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิตหรือนำเข้า
13 มิถุนายน 2566