สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
27 กุมภาพันธ์. 2567